okulpng

FARKIMIZ VE

NEDEN HAYRUNNİSA

 

  • Ahlaki Tahripten Uzak Olması

  • Din ve Fen İlimlerinin Beraber Okutulması

  • Liseyi Daha Kısa Zamanda Bitirmesi

  • Karma Eğitimden Uzak Olmasıdır

1- AHLAKİ TAHRİPTEN UZAK OLMASI

Günümüz liselerinin zahiri şaşaasına, batıni eğitimi arkadaşlık yapamıyor. Yalnız aklın, maddenin ve dünyanın terakkisini hedefliyor. Dinin, kalbin, mananın ve ahlakın gelişimini öldürüyor. Aile ahlakı ve eğitimi üzere gönderdiğimiz öğrenciler, batı ahlaksızlığı ve eğitimsizliği ile eksiye düşerek geri dönüyor. Onun için bu tarz eğitim üzere yetişen gençler, beşerin içtimai istirahatını temin edemeyip bilakis tamamen selbetmiştir.

İstanbulun bir ilçesinde okullarda yapılan araştırmaya göre sigara kullanım oranı yüzde 87, alkol yüzde 72, uyuşturucu hap yüzde 28, esrar kullanım oranı yüzde 32 çıktı. Türk Eğitim-Sen’in Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde yaptığı ankette, öğrenciler arasındaki taciz oranının yüzde 92’lere çıktığını ortaya koydu. İşte ahlaktaki bu müthiş anarşiliğe karşı HEM, muhafazakar ortamlar tesis ederek açıköğretim lisesi programını örgün eğitim ile hayata geçirdi.

“Def-i mefasid evladır” hükmünce gazete, mecmua, tv, İnternet gibi istikametli kullanılmazsa ifsadat yapan ve müştehiyata kapısı açık olan aletlerden uzak tutularak fazilette ve kamalata gitmeye güzel bir zemin ihzar edilmektedir.

Bataklığı kurutmadan sağlam bir bina yapılmaz. Önce tahribatı önlemek sonra tamirata gitmek gerekir. Onun için cennet misal bir mevki konumuna getirilen muhafazakar bu ortamlarda talebenin zihnini safi bıraktırıp Kur’an-ı hakimin feyzinin gelmesine güzel bir zemin hazırlanmıştır.

2 – DİN VE FEN İLİMLERİNİN BERABER OKUTULMASI

Bu Açık Lisemiz fen derslerini tamamen, mükemmel bir tarzda vermenin yanında, din ilimlerinide vererek akıl ile kalbi beraber çalıştıran bir eğitim müessesesidir. Zira bunlar ayrı ayrı oldukları vakit yalnız din ilimlerini okuyan mutaassıp birer hoca, yalnız fen ilimleri ile iştigal eden maneviyattan yoksun, maddeperest birileri olabiliyor.

3 – LİSEYİ DAHA KISA ZAMANDA BİTİRMESİ

Örgün eğitimde dört senede bitirilen lise, açık öğretimde üç sene gibi bir zamanda bitirilmektedir. Bir yılda iki üç defa sınava girerek üç yılda lise kredilerini tamamlayan öğrenciler dördüncü yılda üniversite hazırlık, YGS ve LYS derslerine çalışmaktadırlar.

4 – KARMA EĞİTİMDEN UZAK OLMASIDIR

Zira hararet-i gariziyenin galeyanlı hengamında erkekleri kızlara karıştırmak, onların mahiyetinde bulunan menfi duyguların inkişafına sebebiyet veriyor. Ve o kalplerden bir kısmının öldüklerini üstad söylüyor. Öyle ki altmış sene önce elli altmış kızdan kurtulan olmadığını keşfen haber veriyor.

Bu Açık Lisemiz fen derslerini tamamen, mükemmel bir tarzda vermenin yanında, ahlakı fena halde sarsan ve sukut-u ruha sebebiyet veren karma eğitimden uzak ,insaniyeti yücelten, kişilerin değerini milleti kadar büyüten, akıl ile kalbi beraber çalıştıran bir eğitim müessesesidir.

Biz Kimiz?

Tarihçe

İslami ilimlerde yeterli bilgiye sahip ahlaklı insan yetiştirmeyi amaç edinmiş eğitimler veriyoruz.

İslami ilimlerde yeterli bilgiye sahip ahlaklı insan yetiştirmeyi amaç edinmiş eğitimler veriyoruz.

İslami ilimlerde yeterli bilgiye sahip ahlaklı

Maksadımız

İslami ilimlerde yeterli bilgiye sahip ahlaklı insan yetiştirmeyi amaç edinmiş eğitimler veriyoruz.

İslami ilimlerde yeterli bilgiye sahip ahlaklı insan yetiştirmeyi amaç edinmiş eğitimler veriyoruz.

Farkımız

İslami ilimlerde yeterli bilgiye sahip ahlaklı insan yetiştirmeyi amaç edinmiş eğitimler veriyoruz.

İslami ilimlerde yeterli bilgiye sahip ahlaklı insan yetiştirmeyi amaç edinmiş eğitimler veriyoruz.