okulpng

NEDEN HAYRUNNİSA

  • Ahlaki Tahripten Uzak Olması

  • Karma Eğitimden Uzak Olmasıdır

AHLAKİ TAHRİPTEN UZAK OLMASI

Günümüz okullarının bazıları  zahiri şaşaasına, batıni eğitimi arkadaşlık yapamıyor. Yalnız aklın, maddenin ve dünyanın terakkisini hedefliyor. Dinin, kalbin, mananın ve ahlakın gelişimini öldürüyor. Aile ahlakı ve eğitimi üzere gönderdiğimiz öğrenciler, batı ahlaksızlığı ve eğitimsizliği ile eksiye düşerek geri dönüyor. Onun için bu tarz eğitim üzere yetişen gençler, beşerin içtimai istirahatını temin edemeyip bilakis tamamen selbetmiştir.

İstanbulun bir ilçesinde okullarda yapılan araştırmaya göre sigara kullanım oranı yüzde 87, alkol yüzde 72, uyuşturucu hap yüzde 28, esrar kullanım oranı yüzde 32 çıktı. Türk Eğitim-Sen’in Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde yaptığı ankette, öğrenciler arasındaki taciz oranının yüzde 92’lere çıktığını ortaya koydu. İşte ahlaktaki bu müthiş anarşiliğe karşı HEM, muhafazakar ortamlar tesis ederek  faziletli bir eğitimi hayata geçirdi.

“Def-i mefasid evladır” hükmünce gazete, mecmua, tv, İnternet gibi istikametli kullanılmazsa ifsadat yapan ve müştehiyata kapısı açık olan aletlerden uzak tutularak fazilette ve kamalata gitmeye güzel bir zemin ihzar edilmektedir.

Bataklığı kurutmadan sağlam bir bina yapılmaz. Önce tahribatı önlemek sonra tamirata gitmek gerekir. Onun için cennet misal bir mevki konumuna getirilen muhafazakar bu ortamlarda talebenin zihnini safi bıraktırıp Kur’an-ı hakimin feyzinin gelmesine güzel bir zemin hazırlanmıştır.

KARMA EĞİTİMDEN UZAK OLMASIDIR

Zira hararet-i gariziyenin galeyanlı hengamında erkekleri kızlara karıştırmak, onların mahiyetinde bulunan menfi duyguların inkişafına sebebiyet veriyor. Ve o kalplerden bir kısmının öldüklerini üstad söylüyor. Öyle ki altmış sene önce elli altmış kızdan kurtulan olmadığını keşfen haber veriyor.

Bu kurumumuz, ahlakı fena halde sarsan ve sukut-u ruha sebebiyet veren karma eğitimden uzak ,insaniyeti yücelten, kişilerin değerini milleti kadar büyüten, akıl ile kalbi beraber çalıştıran bir eğitim müessesesidir.

Biz Kimiz?

Tarihçe

İslami ilimlerde yeterli bilgiye sahip ahlaklı insan yetiştirmeyi amaç edinmiş eğitimler veriyoruz.

İslami ilimlerde yeterli bilgiye sahip ahlaklı insan yetiştirmeyi amaç edinmiş eğitimler veriyoruz.

Maksadımız

İslami ilimlerde yeterli bilgiye sahip ahlaklı insan yetiştirmeyi amaç edinmiş eğitimler veriyoruz.

İslami ilimlerde yeterli bilgiye sahip ahlaklı insan yetiştirmeyi amaç edinmiş eğitimler veriyoruz.

Farkımız

İslami ilimlerde yeterli bilgiye sahip ahlaklı insan yetiştirmeyi amaç edinmiş eğitimler veriyoruz.

İslami ilimlerde yeterli bilgiye sahip ahlaklı insan yetiştirmeyi amaç edinmiş eğitimler veriyoruz.