Eğitimlerimiz

Hafızlık Eğitimi

         İlköğretimi bitiren öğrencilerimize, Kur’an-ı Kerimi düzgün okuma ve hafızlık eğitimi veriyoruz. Hafızlık eğitiminin yanında temel islami ve itikadi eğitimler de verilmektedir.

BU BÖLÜMDE VERİLEN DERSLER

• Kur’an-ı Kerim Tilavet

• Hafızlık Eğitimi

• Temel İslâmî İlimler

• Akaid ve ibadet dersleri 

Müfredatlar

İslami ilimlerde yeterli bilgiye sahip ahlaklı insan yetiştirmeyi amaç edinmiş eğitimler veriyoruz.

Ders Kitapları

İslami ilimlerde yeterli bilgiye sahip ahlaklı insan yetiştirmeyi amaç edinmiş eğitimler veriyoruz.

Lise Eğitimi

          Orta öğretimi bitiren öğrencilerimize, lise derslerinin öğretimi örgün verilerek liseyi açık öğretim olarak üç yılda okutuyoruz. Fen derslerinin yanında din dersleri de verilerek, öğrencilerin faziletli ve  kemalatlı kişilik kazanmaları hedeflenmektedir.

BU BÖLÜMDE VERİLEN DERSLER

DİN DERSLERİ

• Kur’an-ı Kerim • Metin tahlilleri • Adab • Rehberlik  • Fıkıh  • Siyer 

FEN DERSLERİ

• Matematik • Fizik • Kimya • İngilizce • Edebiyat • Dil anlatım • Coğrafya • Tarih

Müfredatlar

İslami ilimlerde yeterli bilgiye sahip ahlaklı insan yetiştirmeyi amaç edinmiş eğitimler veriyoruz.

Ders Kitapları

İslami ilimlerde yeterli bilgiye sahip ahlaklı insan yetiştirmeyi amaç edinmiş eğitimler veriyoruz.

İslami İlimler Eğitimi

      Lise mezunlarına ve hafızlara ilahiyat ve islami derslerin öğretimini örgün vererek üniversiteyi açıktan okutuyoruz.

      İmanın altı esası ve Allahın sıfatları, Nur hakikatlerinden isbatlı bir şekilde akaid dersinde okutulmaktadır. İbadet ve takva derslerinde islamın emir ve nehiylerinin hikmeti Nur hakikatlerinden isbat edilmektedir.

BU BÖLÜMDE VERİLEN DERSLER

• Kur’an-ı Kerim • Arapça  • Hadis • Tefsir • Fıkıh • Siyer • Adab • Beceri • Akaid (İmanın şartları) • İbadet (İslamın şartları) • Rehberlik ve pedagoji • Mesleki Uygulama ve Hitabet

 

Müfredatlar

İslami ilimlerde yeterli bilgiye sahip ahlaklı insan yetiştirmeyi amaç edinmiş eğitimler veriyoruz.

Ders Kitapları

İslami ilimlerde yeterli bilgiye sahip ahlaklı insan yetiştirmeyi amaç edinmiş eğitimler veriyoruz.